کلاس‌های فشرده

با شرکت در کلاس‌های فشرده، شما می‌توانید انگیزه و میزان فراگیری زبان فرانسۀ‌ خود را افزایش داده و سرعت ببخشید. در این سیستم برگزاری کلاس‌ها زبان‌آموزان به جای هفته‌ای چهار ساعت، هر هفته هشت ساعت در جلسات شرکت می‌کنند و ۸۰ ساعت آموزشی را در ده هفته می‌گذرانند.

 

کلاس‌های فوق فشرده

با شرکت در کلاس‌های فوق فشرده، شما می‌توانید انگیزه و میزان فراگیری زبان فرانسۀ‌ خود را افزایش داده و سرعت ببخشید. در این سیستم برگزاری کلاس‌ها زبان‌آموزان به جای هفته‌ای چهار ساعت، هر هفته پانزده ساعت در جلسات شرکت می‌کنند و ۱۲۰ ساعت آموزشی را در هشت هفته می‌گذرانند.

اگر می‌خواهید برای ادامۀ‌ تحصیل از سپتامبر به فرانسه بروید و یا اگر می‌خواهید پیشرفت سریع در یادگیری زبان فرانسه داشته باشید و از آرامش تابستان استفاده کنید این کلاس‌ها برای شما می‌باشد.

این کلاس‌ها برای سطح A1 (مبتدی)، و کسانی که سطح A2 را تمام کرده و وارد سطح B1 (میانی) می‌شوند، می‌باشد.