ثبت نام کلاس‌های فشرده و فوق فشرده به صورت آنلاین و متناسب با موقعیت شما امکان پذیر است:

 

در حال حاضر دانشجوی مرکز هستید

با ورود به این لینک می‌توانید ثبت نام کنید.

 

هنوز دانشجوی مرکز نیستید

مبتدی هستید

با ورود به این این لینک می‌توانید در کلاس‌های سطح مبتدی ثبت نام کنید.

 

مبتدی نیستید

زبان‌آموز مرکز زبان فرانسۀ تهران نبوده اید ولی مبتدی نیستید: پیش از ثبت نام می‌بایست آزمونی دو مرحله‌ای را بگذرانید، این آزمون‌ها که علاوه بر تعیین سطح زبان، امکان انتخاب کلاس مناسب را به شما می‌دهد در مرکز برگزار می‌گردد.

  • مرحلۀ اول آزمون بر پایۀ آزمون Ev@lang (برای آشنایی بیشتر با Ev@lang به این صفحه بروید) به صورت آنلاین و گروهی برگزار می‌شود، پس از انجام این مرحله، داوطلب کارت ورود به مرحلۀ دوم را از مسئول برگزاری آزمون دریافت می‌کند.
  • مرحلۀ دوم آزمون مصاحبه است که در تاریخ مشخصی‌ که بر روی کارت دریافت شده ذکر شده به صورت فردی انجام می‌شود.

ثبت نام کلاس‌های فشرده و فوق فشرده به طور خودکار پس از گذراندن مرحلۀ دوم آزمون انجام می‌شود. توجه: برای کلاس‌های فوق فشرده، ظرفیت محدرد می‌باشد.