TCF TP

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۸ و ۹ دی ۱۳۹۸ ۱۶ و ۱۷ دی ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵ و ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
ساعت ۹ تا ۱۲

 

TCF Québec

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی ۱۳۹۸ ۲۳ و ۲۴ دی ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷

 

TCF Canada

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی ۱۳۹۸ ۱ و ۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸ و ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت ۹ تا ۱۳

 

نکته مهم: آزمون‌های TCF زین پس به طور کامل رایانه‌محور بوده و علاوه بر زمان‌بندی‌های ارائه شده در جداول بالا، با تقاضای داوطلبان، احتمال برگزاری آزمون‌های فوق برنامه نیز وجود دارد.

این آزمون‌های فوق برنامه در صورت تصویب شدن، در قسمت اخبار سایت آگهی می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر با بخش TCF مرکز در ارتباط باشید: tcf@clf-teh.org