اطلاع رسانی تاریخ نام‌نویسی آزمون TCF از طریق شبکه های اجتماعی مرکز زبان فرانسه به نشانی @clftehانجام می شود.

برای  کسب اطلاعات تکمیلی با این آدرس ایمیل tcf@clf-teh.org مکاتبه نمایید.