هزینۀ‌ کلاس‌های فشردۀ سال ۲۰۲۲
کلاس‌های فشرده، ۵ هفته، ۴۰ ساعت ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کلاس‌های فوق فشرده، ۴ هفته، ۶۰ ساعت ۱۳،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰ درصد تخفیف برای دانشجویانی که در اپلیکیشن کامپوس فرانس پرونده در حال بررسی دارند: ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ریال