هزینه‌های کلاس‌های عمومی سال ۲۰۲۲
کلاس‌های عادی، ۱۰ هفته، ۴۰ ساعت ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال