هزینه‌های کلاس‌های عمومی سال ۲۰۲۱
کلاس‌های عادی، ۱۰ هفته، ۴۰ ساعت (ثبت نام اول) ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کلاس‌های عادی، ۱۰ هفته، ۴۰ ساعت (ثبت نام دوم در همان مقطع) ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال