کلاس‌های «چهار توانایی»

هدف کلاس‌های دوره‌های عادی رشد و تقویت هر چهار توانایی فهم و بیان نوشتاری و گفتاری زبان‌آموز، به صورت هم‌آهنگ و موزون می‌باشد.

  • فهم نوشتاری: ایجاد اشتیاق در زبان‌آموزان برای خواندن متون فرانسوی. با ما شیوه‌های نوین فهم نوشتاری را که به شما امکان پیشرفت و یادگیری در چارچوبی مطمئن را می‌دهد، بیاموزید.
  • فهم گفتاری: به منظور کسب هرچه بیشتر راه‌کارهای درست شنیدن و فهمیدن گفت‌و‌گوها و عبارات شفاهی‌. با ما گام به گام به توانایی‌‌های منحصر به فرد خود در فهم زبان گفتاری مطمئن‌تر شوید.
  • بیان نوشتاری: به منظور پیشرفت گام به گام در ساختن و نوشتن جملات صحیح مرتبط با اتفاقات روزمره، هم‌زمان با مد نظر قرار دادن و توجه به قوانین و رموز نگارش و تصحیح زبان زبان‌آموز.
  • بیان گفتاری: برای بیان عبارات در گفت‌و‌گوهای متداول و روزمره با توجه به واژگان و ساختارهای دستور زبانی مرور شده در کلاس، تلفظ درست و صحیح و همچنین ارتباطات غیر کلامی‌ (حرکت و ژست، نگاه، سکوت، حالات صورت و بدن و …) و آهنگ کلام در گفتار.

 

کلاس‌های پیش‌نهادی:

سطح A1

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
Mobile A1
A1.1 ۴۰ ساعت
A1.2 ۴۰ ساعت
A1.3 + آماده‌سازی برای DELF A1 ۴۰ ساعت

 

سطح A2

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
Mobile A2
A2.1 ۴۰ ساعت
A2.2 ۴۰ ساعت
A2.3 ۴۰ ساعت
A2.4 + آماده‌سازی برای DELF A2 ۴۰ ساعت

 

سطح B1

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
Rond-Point Pas à Pas B1.1 & B1.2
B1.1 ۴۰ ساعت
B1.2 ۴۰ ساعت
B1.3 ۴۰ ساعت
B1.4 + آماده‌سازی برای DELF B1 ۴۰ ساعت

 

سطح B2

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
Nouveau Rond-Point 3 B2
B2.1 ۴۰ ساعت
B2.2 ۴۰ ساعت
B2.3 ۴۰ ساعت
B2.4 ۴۰ ساعت
B2.5 ۴۰ ساعت
B2.6 ۴۰ ساعت
B2.7 ۴۰ ساعت
B2.8 ۴۰ ساعت
B2.9 + آماده‌سازی برای DELF B2 ۴۰ ساعت