دورۀ‌ کلاسهای خصوصی (یک زبان آموز) وکلاسهای نیمه خصوصی (2 تا 4 زبان آموز) ۱۵ ساعته می‌باشد که در ۱۰ جلسۀ‌ یک ساعت و نیمی برگزار می‌گردد.

برای نام‌نویسی لطفا این فرم را پر کنید

توجه:

هزینۀ ثبت نام از طریق واریز به حساب بانکی و تنها بعد از تایید بخش  کلاسهای خصوصی   دریافت می‌گردد

 

برای آشنایی کامل با چهارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبانها اینجا کلیک کنید

 

وبرای خلاصه چهارچوب مرجع مشترک اروپایی اینجا کلیک کنید