دورۀ‌ کلاس‌های خصوصی ۱۵ ساعته می‌باشد که در ۱۰ جلسۀ‌ یک ساعت و نیمی برگزار می‌گردد. این کلاس‌ها برای یک تا چهار دانش‌آموز می‌تواند برپا شود.

برای نام‌نویسی در کلاس‌های خصوصی فرم ثبت نام را دانلود و با دقت پر کرده و سپس فرم پر شده را به این آدرس ایمیل ارسال کنید: cours.prives@clf-teh.org.

هزینۀ ثبت نام از طریق واریز به حساب بانکی دریافت می‌گردد. (شمارۀ حساب و اطلاعات بیشتر در فرم ثبت نام)