• برای ترم زمستان از اواسط آذر و برای کلاس‌های فشردهٔ ترم زمستان از اواسط دی
 • برای ترم بهار از اواسط اسفند و برای کلاس‌های فشردهٔ ترم بهار از اواسط اردیبهشت
 • برای ترم تابستان از اواسط خرداد و برای کلاس‌های فشردهٔ ترم تابستان از اواسط مرداد
 • برای ترم پاییز از اواسط شهریور و برای کلاس‌های فشردهٔ ترم پاییز از اواسط آبان
 1. پیش ثبت نام آنلاین و رزرو کلاس مورد نظر،
 2. دریافت ایمیل تایید پیش ثبت نام با ذکر تاریخ و ساعت مشخص شده جهت ثبت نام نهایی و پرداخت در مرکز زبان فرانسهٔ تهران.

چارچوب اروپایی‌ مشترک مرجع زبان‌ها شش سطح مجزا را تعریف می‌کند:

 • A1 و A2: کاربران مبتدی
  • A1: سطح ورود یا کشف
  • A2: سطح میانه یا پیگیری
 • B1 و B2: کاربران مستقل
  • B1: سطح آستانه، شروع استقلال
  • B2: سطح پیشرفته یا مستقل
 • C1 و C2: کاربران مجرب
  • C1: سطح استقلال
  • C2: سطح تسلط

تسلط بر زبان بر اساس چهار توانایی سنجیده می‌شود:

 • فهم شنیداری / شنیدن
 • فهم نوشتاری / خواندن
 • بیان گفتاری / صحبت کردن
 • بیان نوشتاری / نوشتن

برای اطلاعات بیشتر به اینجا بروید.

برای آگاهی‌ یافتن از سطح زبان خود یک آزمون دو مرحله‌ای را میگذرانید:

 • بیان شفاهی
 • تعیین سطح آنلاین (Ev@lang برای سه سنجش: فهم شنیداری، دستور زبان / واژگان و فهم نوشتاری)

برای اطلاعات بیشتر به اینجا بروید.

برای ثبت نام به اینجا بروید.

در مرکز زبان فرانسهٔ تهران برای حدود بیست سطح کلاس برگزار می‌شود:

 • سه سطح برای A1:
  A1.2 ،A1.1 و A1.3 (مبتدی)
 • چهار سطح برای A2:
  A2.3 ،A2.2 ،A2.1 و A2.4 (مبتدی پیشرفته)
 • چهار سطح برای B1:
  B1.3 ،B1.2 ،B1.1 و B1.4 (متوسط)
 • نه سطح برای B2:
  B1.8 ،B1.7 ،B1.6 ،B1.5 ،B1.4 ،B1.3 ،B1.2 ،B1.1 و B1.9 (متوسط)
 • چندین سطح برای C1 و C2 ( پیشرفته)

شهریه به هیچ عنوان بازگردانده نمی‌شود مگر به یکی‌ از دلایل زیر:

 • لغو کلاس مورد نظر از سمت مرکز زبان فرانسه (به عنوان مثال به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام‌ها)
 • بستری شدن زبان‌آموز به مدت بیش از سه هفته و با ارائهٔ گواهی معتبر پزشک
 • فوت زبان‌آموز

با شما تماس گرفته می‌شود و با توجه به سطح زبان، ساعات برگزاری دیگری به شما پیش‌نهاد می‌شود که در صورت توافق به آن کلاس منتقل خواهید شد.

هزینهٔ ثبت نام به شما برگردانده می‌شود.

زبان‌آموزان می‌توانند تمامی کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌های معتبر زبان تهیه نمایند.

برای کلاس‌هایی که دو جلسه در هفته تشکیل می‌شوند، سه جلسهٔ ۲ ساعته (۶ ساعت)

برای کلاس‌های یک جلسه در هفته، دو جلسهٔ ۴ ساعته (۸ ساعت)

تذکر: اگر تعداد غیبت‌ها بیشتر از حد مجاز ذکر شده باشد، زبان‌آموز اجازهٔ گذراندن آزمون پایان دوره را نخواهد داشت.
در صورتی که زبان‌آموز سطح زبان خود را بالاتر از دورهٔ کنونی‌اش می‌داند، برای راه‌یابی به سطح بالاتر باید مجدداً آزمون تعیین سطح را بگذراند.

تنها با یک ترم غیبت نیازی به گذراندن آزمون تعیین سطح نیست و شما می‌توانید سطح کسب شده در دورهٔ قبلی‌تان را ادامه دهید.

با غیبت بیش از یک ترم برای ورود دوباره به کلاس‌های مرکز، بایستی مجدداً آزمون تعیین سطح را بگذرانید.

چهار ترم اصلی (زمستانه، بهاره، تابستانه و پاییزه) و همچنین کلاس‌های فشرده که در هر نیم ترم آغاز می‌شود.

۴۰ ساعت که در ۱۰ هفته برگزار می‌شود.

۴۰ ساعت که در ۵ هفته برگزار می‌گردد.

هفته‌ای یک جلسهٔ ۴ ساعته و یا دو جلسهٔ ۲ ساعته.

برای هر سطح، زبان‌آموز می‌تواند در یک، دو و یا سه دوره از انواع مختلف کلاس‌ها شرکت کند.

 • کلاس‌های دربرگیرندهٔ هر چهار توانایی. برای اطلاعات بیشتر به اینجا بروید.
 • کارگاه‌های مختلف (مکالمه و …). برای اطلاعات بیشتر به اینجا بروید.
 • کلاس‌های خصوصی. برای اطلاعات بیشتر به اینجا بروید.