تقویم آموزشی ۱۴۰۲
تاریخ شروع و پایان ترم شروع ترم نیمه فصل
(کالس‌های فشرده)
پیش ثبت نام آنلاین
بهار از ۲۶ فروردین تا ۲ تیر از ۳۰ اردیبهشت اطلاع‌رسانی تاریخ دقیق پیش ثبت نام کلاس‌های مبتدی (A1.1) و آزمون‌های تعیین سطح هر ترم،
از طریق کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام مرکز زبان فرانسه به آدرس زیر انجام می‌شود:
clfteh@
تابستان از ۱۴ تیر تا ۲۴ شهریور از ۲۱ مرداد
پاییز از ۱۰ مهر تا ۲۱ آذر از ۱۴ آبان
زمستان از ۱۱ دی تا ۲۰ اسفند از ۷ بهمن