با عضویت در کتابخانه می‌توانید از خدمات ارائه شده بهره‌مند شوید.

پیش از ثبت نام، برای آشنایی بیشتر با کتابخانه می‌توانید به درگاه اینترنتی کتابخانه مراجعه نمایید (به زبان فرانسه).

اعضا می‌توانند در هر دورۀ امانت ۳۰ روزه، ۵ مدرک به امانت بگیرند که از این ۵ مدرک حداکثر ۲ عنوان می‌تواند CD و یا DVD باشد.

مدارک امانت گرفته شده را می‌توان یک بار (به مدت ۳۰ روز) به صورت حضوری یا تلفنی یا مستقیماً با ورود به حساب کاربری، تمدید کرد.

هزینۀ دیرکرد برای هر مدرک به ازای هر روز ۱۵،۰۰۰ ریال می‌باشد.

برای آگاهی بیشتر دربارۀ شرایط امانت‌گیری و استفاده از کتابخانه، می‌توانید به مقررات کتابخانه را مطالعه بفرمایید (به زبان فرانسه).