کتابخانه مختص زبان‌آموزان مرکز نیست و در دسترس تمام افرادی می‌باشد که به میزان کافی، برای بهره بردن از منابع آن، با زبان فرانسه آشنا باشند. به ما بپیوندید.

آری، برای بهره‌مند شدن از منابع کتابخانه و همچنین استفاده از سالن‌های مطالعه، می‌بایست عضو کتابخانه باشید.

به زودی برنامه و نرم‌افزار کتابخانۀ مجازی راه‌اندازی خواهد شد، اما از آنجا که استفاده از کتابخانۀ مجازی نیز مخصوص اعضا می‌باشد، شما می‌توانید با یک بار سر زدن به کتابخانه و عضو شدن، از این نرم‌افزار بهره‌مند شوید.

نام کاربری همان شمارۀ عضویت کتابخانه است، و برای اعضا با عضویت یک ساله، کلمۀ عبور به صورت پیش‌فرض، ده حرف ابتدایی نام خانوادگی با حروف کوچک می‌باشد که به دلایل امنیتی از شما خواسته می‌شود، بعد از اولین ورود، آن را به دلخواه تغییر دهید.

دریافت کتاب‌ها، CD و DVD ها، ترجیحاً با کیفیت، اهدایی شما که به زبان فرانسه و یا مرتبط با فرانسه باشند، مایۀ مباهات کتابخانه و همچنین عامل پربارتر شدن مخزن موجود می‌باشد. با ما در ارتباط باشید.