هزینه‌های آزمون تعیین سطح سال ۲۰۲۱
آزمون برای زبان آموزان مرکز ۷۰۰،۰۰۰ ریال
آزمون بدون ثبت نام در کلاس‌ها ۱،۴۰۰،۰۰۰ ریال