هزینه‌های آزمون تعیین سطح سال ۲۰۲۲
آزمون برای زبان آموزان مرکز ۹۰۰،۰۰۰ ریال
آزمون بدون ثبت نام در کلاس‌ها ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال