برای اطلاع از تاریخ نام‌نویسی آزمون تعیین سطح به شبکه های اجتماعی مرکز زبان فرانسه به نشانی @clfteh مراجعه نمایید. سپس فرم پیش ثبت نام  زیر را کامل کنید.