اطلاع رسانی تاریخ برگزاری آزمون ها از طریق شبکه های اجتماعی مرکز زبان فرانسه به نشانی @clfteh انجام می شود.